Znani ludzie ze Stalowej Woli – Zobacz wszystkich

Ks. Józef Skoczyński

ur. 06.03.1903 roku w Rymanowie
zm. 20.11.1967 roku.

Polski ksiądz katolicki. Ukończył gimnazjum w Sanoku, następnie Seminarium Duchowne w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 29 czerwca 1925 r. z rąk biskupa Anatola Nowaka. Był wikariuszem w Grodzisku, Dobromilu oraz katechetą w Jeżowym.

Podczas II wojny światowej uratował życie wielu mieszkańcom Stalowej Woli interweniując skutecznie w ich obronie. Był kapelanem Armii Krajowej obwodu niżańskiego. Wraz z kilkoma działaczami konspiracyjnymi zorganizował komitet obywatelski, który obronił Zakłady Południowe i Elektrownie przed zniszczeniem, przez Niemców. Po wyzwoleniu miasta czuwał nad utrzymaniem porządku publicznego w czasie tworzenia nowej władzy.

Od września 1945 roku do 13 marca 1948 r. pełnił funkcję przewodniczącego Rady Narodowej w Stalowej Woli. Po wojnie przyczynił się do elektryfikacji Pława oraz do uzyskania praw miejskich przez Stalową Wolę. W 1953 roku został wicedziekanem rudnickim, następnie przez 8 lat dziekanem. W 1952 roku otrzymał godność szambelana papieskiego. Gdy w końcu 1956 roku powróciła szansa budowy kościoła, podjął szybko działania. Zorganizował komitet, który zajął się organizacją i stawianiem nowego kościoła.

Przy ulicy księdza Józefa Skoczyńskiego nadanej na cześć Wielkiego Patrioty i działacza społecznego, przy której niegdyś znajdowała się plebania i gdzie mieszkał mieści się obecnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Medyk”.

Strona w trakcie tworzenia, prosimy o cierpliwość. Zapraszamy do kategorii Rodziny przybyłe do Stalowej Woli

drzewo9

Zdjęcia

Wspomnienia

Ks. Józef Skoczyński

W przygotowaniu

Opis

drzewo10
drzewo11

Pliki audio

Pliki video

Wpisz tutaj to czego szukaj i naciśnij Enter